ക്രയോജനിക്ക് പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യയും;ജിഎസ്‌എൽവി ഡി5 വിക്ഷേപണം വിജയകരം

ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ക്രയോജനിക്‌ എൻജിനോട്‌ കൂടിയ ജിഎസ്‌എൽവി ഡി5 ഐഎസ്‌ആർഒ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു.ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 4.18 നാണ് ഉപഗ്രഹം