ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വാര്‍ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ ജി സാറ്റ് 16 നാളെ പുലര്‍ച്ചെ വിക്ഷേപിക്കും

ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ കൗറു സ്‌പേസ് പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് നാളെ ഇന്ത്യന്‍ സമയം പുലര്‍ച്ചെ രണ്ട് എട്ടിനാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വാര്‍ത്താവിനിമയ