ഓൺ ലൈൻ ക്ലാസെടുത്ത അധ്യാപികയ്ക്ക് ‘ബ്ലൂ സാരി ടീച്ച‍ർ’ എന്ന പേരിൽ ഗ്രൂപ്പ്; കൗമാരക്കാരായ കൂടുതൽ പേർ പിടിയിൽ

ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വിവിധ ​ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നിൻ്റെ അഡ്മിൻ ഈ കുട്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.