ഹരിത എംഎല്‍എമാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തു നല്‍കി

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനു സിയാല്‍ മാതൃകയില്‍ കമ്പനി രൂപവത്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതുക്കിയ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഭരണപക്ഷത്തെ ഹരിത എംഎല്‍എമാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തു