ഹാക്കര്‍മാരുടെ ആക്രമണം : ചൈനയുടെ സൈബര്‍ വന്മതിലില്‍ വിള്ളല്‍

ചൈന അവരുടെ സൈബര്‍ ലോകത്തിനു ചുറ്റും പണിതു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയര്‍വാളില്‍ വിള്ളല്‍ വീണതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ചൈനയിലെ ഇതു വെബ്‌സൈറ്റിലെയ്ക്ക് പോകാന്‍