ഇ ശ്രീധരന്‍ ഒരു മഹാനായ വ്യക്തി; അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ: മുഖ്യമന്ത്രി

അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയല്ലേ? വലിയ ടെക്‌നോക്രാറ്റ്… നമ്മുടെ രാജ്യം പദ്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച വ്യക്തി

വന്‍ സമ്പത്തിനു നടുവില്‍ ദാനം നല്‍കാന്‍ മനസ്സില്ലാതെ വിശ്രമിക്കുന്നവര്‍ കാണുക, കഷ്ടപ്പാടിനിടയിലും സഹജീവി സ്‌നേഹം കാണുന്ന ഈ മനസ്സുകളെ

വന്‍ സമ്പത്തിനു നടുവില്‍ ദാനം നല്‍കാന്‍ മനസ്സില്ലാതെ വിശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇടുക്കിയില്‍ നിന്നൊരു മാതൃക. കുമിളി ചക്കുപള്ളം പഞ്ചായത്തില്‍ അണക്കര അമ്പലമേട്