ബി.ഉണ്ണികൃഷ്ണനൊപ്പം മോഹന്‍ലാല്‍ വീണ്ടുമെത്തുന്നു, ഗ്രാന്റ്മാസ്റ്റര്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലൂടെ

ബി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ മോഹന്‍ലാലിനെ നായനാക്കി ഒരുക്കിയ ഗ്രാന്‍ഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം തയ്യാറാകുന്നു. ബി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഈ