അഭിഭാഷക രശ്മിത രാമചന്ദ്രന്‍ ഇനി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനായി വാദിക്കും; 52 ഗവണ്‍ന്മെന്റ് പ്ലീഡര്‍മാരുടെ നിയമന ഉത്തരവിറങ്ങി

പട്ടികയില്‍ സുപ്രീം കോടതി മുന്‍ ജഡ്ജിയും നിലവിലെ ലോകായുക്തയുമായ സിറിയക് ജോസഫിന്റെ സഹോദരി പുത്രി തുഷാര ജയിംസും ഉള്‍പ്പെടും.