സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ മുന്നോട്ട്: സർക്കാർ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പുതുതായി എത്തിയത് ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം കു​ട്ടി​ക​ൾ

സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ബജറ്റിൽ നടന്നു...