കൂടംകുളം; നിരാഹാരസമരം മെയ് ഒന്നുമുതല്‍ ആരംഭിക്കും- സമരസമിതി

കൂടംകുളം  ആണവനിലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  അനിശ്ചിതകാല ഉപവാസസമരം  നടത്തുമെന്ന്  സമര സമിതി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അടുത്തമാസം ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് ഉപവാസ