മരണ മുനമ്പായി കൊച്ചിയിലെ ഗോശ്രീപാലം, ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചത് മൂന്ന് പേര്‍

ഇന്നലെ മാത്രം മൂന്ന് മരണങ്ങളാണ് ഗോശ്രീപാലത്തില്‍ വെച്ച് സംഭവിച്ചത്. കൊവിഡ് ബാധിതനായതിന്റെ നിരാശയില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മുളവുകാട് സ്വദേശി വിജയന്‍,