ബഥേല് ഗോസ്പല് ചാരിറ്റബിള് ട്രസ്റ്റ് നാരങ്ങാനം നേത്രപരിശോധനാ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു.

പത്തനംതിട്ട:- ബെഥേല്‍ ഗോസ്പല്‍ ചാരിറ്റബില്‍ ട്രെസ്റ്റിന്റ് പത്തനംതിട്ട അഹല്യഫൌണ്ടേഷന്‍ കണ്ണാശുപത്രിയും ചേര്‍ന്നു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൌജന്യ നേത്രപരിശോധന ക്യാമ്പും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയും