ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ച് പറന്ന് ജോര്‍ജിയന്‍ വിമാനം; വ്യോമസേനയുടെ ഫൈറ്റര്‍ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ബലമായി താഴെയിറക്കി

വടക്കന്‍ ഗുജറാത്തില്‍ വച്ചാണ് വിമാനം നിശ്ചിത പാതയില്‍ നിന്ന് മാറി പറക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്....