‘അതെ, ഗോമൂത്രത്തിന് സാനിറ്റൈസര്‍ എന്നും ഇവിടെ പേരുണ്ട്’; ഗുജറാത്തില്‍ ഗോമൂത്രത്തിന് ആവശ്യക്കാര്‍ കൂടുന്നു

കോവിഡ് രാജ്യമാകെ പടരുമ്പോള്‍ ഗുജറാത്തില്‍ ഇതിന് മരുന്നായി ഗോമൂത്രത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത കൂടുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഗോമൂത്രത്തിന്‍റെ പ്രതിദിന ഉപഭോഗം ഇപ്പോള്‍ 6,000