മാറിടം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതിന് മാറിടം ഛേദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇറാനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഇറാനിയന്‍ നടി പൂര്‍ണ്ണ നഗ്നയായി

മാറിടം ഫോട്ടോ ഷൂട്ടില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതിന് മാറിടം ഛേദിച്ചുകളയുമെന്ന ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇറാനിയന്‍ നടി ഗോള്‍ഷിഫ്‌തെ ഫര്‍ഹാനി വീണ്ടും സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെതിരെ