സ്വര്‍ണ വില തിരിച്ചു കയറുന്നു

വിപണിയെ അതിശയിപ്പിച്ച തുടര്‍ച്ചയായ കനത്ത ഇടിവിനു ശേഷം സ്വര്‍ണവില തിരിച്ചു കയറുന്നു. പവന് 400 രൂപയാണ് ഇന്ന് കേരള വിപണിയില്‍

വില കൂടി

തുടര്‍ച്ചയായ ഇടിവിനു ശേഷം സ്വര്‍ണവില തിരിച്ചു വരുന്നു. രാവിലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്ന വില ഉച്ചയോടടുപ്പിച്ച് 240 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഒരു

സ്വര്‍ണം വീണ്ടും താഴേയ്ക്ക്

ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കേരള വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഒരു പവന് 320

സ്വര്‍ണ വില കൂടി

രണ്ട് ദിവസത്തെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വര്‍ണ വില ഉയര്‍ന്നു. പവന് 120 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 21720

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വന്‍ ഇടിവ്

സ്വര്‍ണത്തിന് വിലയിടിഞ്ഞു. പവന് 440 രൂപ താഴ്ന്ന് 21,800 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 55 രൂപയുടെ ഇടിവാണുണ്ടായത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്

സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു

സ്വര്‍ണത്തിനു വില കുറഞ്ഞു. പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22320 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിനു 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2790 രൂപയിലാണ്

സ്വര്‍ണവില കൂടി

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന. പവന് 240 കൂടി 22,440 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിനു 30 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. 2805 രൂപയാണ്

Page 4 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9