സ്വർണ്ണ വില മുന്നോട്ട്

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് നേരിയ വര്‍ധന. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയുടേയും പവന് 240 രൂപയുടേയുംകൂടുതലാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 2,650