ലോക്ക് ഡൗണിൽ പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർണ്ണ നാണയം സമ്മാനം നൽകി ഒരു പഞ്ചായത്ത്

കൊവിഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം,​ സമ്മാനം നേടാം. ഇതാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്...

ഇവിടെ കേരളത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഗള്‍ഫിലും സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് പൊള്ളുന്ന വിലയാണ്

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വര്‍ണവിപണിയില്‍ കാര്യമായ മന്ദത അനുഭവപ്പെടുകയാണെന്ന് വ്യാപാരികള്‍ പറയുന്നു.