ഗാന്ധി ഘാതകന്‍ ഗോഡ്സേയ്ക്ക് മധ്യപ്രദേശില്‍ അമ്പലം സ്ഥാപിച്ച് ഹിന്ദു മഹാസഭ

മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്നതിനു തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട നാഥൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സേയ്ക്ക് അമ്പലം സ്ഥാപിച്ച് അഖിലഭാരതീയ ഹിന്ദുമഹാസഭ. മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറിലെ തങ്ങളുടെ ഓഫീസിലാണു