നൂറുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാന്‍ ഗിയ യാത്രതിരിച്ചു

ആകാശഗംഗയില നൂറുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളെ കണെ്ടത്താന്‍ നൂതനമായ ബഹിരാകാശ ടെലിസ്‌കോപ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ വിക്ഷേപിച്ചു. ഗിയാ എന്നു പേരുള്ള ടെലിസ്‌കോപിന്റെ സഹായത്തോടെ