ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ ക്രിസ്തുമസ് ട്രീയൊരുക്കി ചെങ്ങന്നൂര്‍; വന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങളോട് മത്സരിച്ച് ഗിന്നസ് റെക്കോര്‍ഡ് നേടി കേരളവും

ചെങ്ങന്നൂര്‍: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ നിര്‍മ്മിച്ച് ഗിന്നസ് റെക്കോര്‍ഡു നേടിയിരിക്കുകയാണ് ചെങ്ങന്നൂര്‍. ആദ്യ ഗിന്നസ് റെക്കോര്‍ഡ്