ആയിരത്തിലൊരുവള്‍ ഗില്‍ഡ

സ്വകാര്യ ബസില്‍ അബോധാവസ്ഥയില്‍ കിടന്ന സ്ത്രീയെ മറ്റു യാത്രക്കാര്‍ കണ്ടിട്ടും കാണാതെ ഇരുന്നെങ്കിലും ഗില്‍ഡ എന്ന ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിക്ക് അതിനു