കുറ്റം പുരുഷന്‍മാരുടെ വോളിബാള്‍ മത്സരം കണ്ടു; ശിക്ഷ രണ്ടുമാസം തടവ്

ഇറാനില്‍ പുരുഷന്‍മാരുടെ വോളിബാള്‍ മത്സരം കണ്ടയുവതിക്ക് രണ്ടുമാസം തടവ്. ഖോന്‍ചേ ഗവാമി(25)നെയാണു ഇറാന്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണില്‍