തൃപ്പൂണിത്തുറ ഘര്‍വാപസി കേന്ദ്രം പേരുമാറ്റി പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു; തടവിലാക്കിയിരുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയെ നാട്ടുകാര്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തി

യോഗകേന്രം എന്ന പേരില്‍ കണ്ടനാടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപനം ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ചൂരക്കാട്ട് ആണ്.