പുതിയ കൊവിഡ് വാക്സിൻ ജൂണിൽ എത്തുന്നു; ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസിനും ഫലപ്രദം

അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള കമ്പനിയായ നൊ വൊ വാക്സ് ഇതിന്റെ ട്രയൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജൂണിൽ വിതരണത്തിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.