നാലുലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനമുള്ള ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനും ഇനി സംവരണം

നിയമവകുപ്പ് മുൻ സെക്രട്ടറി കെ. ശശിധരൻനായർ ചെയർമാനും ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. എം. രാജഗോപാലൻ നായർ അംഗവുമായ

ഒറ്റ വേരിയന്റുമായി ഷെവർലെ ട്രെയൽബ്ലേസർ ഇന്ത്യയിൽ; വില 26.4 ലക്ഷം

അമേരിക്കൻ വാഹനഭീമൻമാരായ ജനറൽ മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരംഗംകൂടി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തി. സ്‌പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി (എസ്.യു.വി) വിഭാഗത്തിൽ ഷെവർലെ ട്രെയൽബ്ലേസറിനെയാണ്