ഇടതു സർക്കാരിനെ തകർക്കാൻ ആർക്കും ശ്രമിക്കാം, ജനങ്ങള്‍ ഒപ്പമുള്ളപ്പോള്‍ അതൊക്കെ വെറും ശ്രമങ്ങൾ മാത്രം: യാക്കോബായ സഭ

ഉന്നതരായാല്‍ പോലും തെറ്റ് ചെയ്താല്‍ ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുകയും സംശയനിഴലില്‍ ഉള്ളവരെ എല്ലാം പുറത്താക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു