ഇതാണ് അവിശ്വസനീയമായ ഇന്ത്യ; ആര്യ രാജേന്ദ്രന് ആശംസ അറിയിച്ച് അദാനി

ഇത് തികച്ചും അതിശയകരമാണ്. യുവ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ അവരുടേതായ വഴി തുറക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ പിന്തുടരാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഇങ്ങനെയാണ്