കരിക്കിൻ വില്ലയിലെ അരുംകൊലകൾ നടത്തിയ ‘മദ്രാസിലെ മോനെ’ കണ്ടെത്താൻ വഴികാട്ടിയ ഗൌരി ഓർമ്മയായി

കേരളക്കരയെയാകെ ഞെട്ടിച്ച കരിക്കിൻ വില്ല ദമ്പതി വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിർണായക സാക്ഷിമൊഴി നൽകിയ ഗൌരി ഓർമ്മയായി. മഞ്ഞാടി