ആര്‍ഭാടമേതുമില്ലാതെ മകളുടെ വിവാഹം; ആ തുകകൊണ്ടു രണ്ട് നിര്‍ധന യുവതികള്‍ക്കു മംഗല്യഭാഗ്യം നല്‍കി സന്തോഷ് കുമാര്‍

പത്തനാപുരം: ലക്ഷങ്ങള്‍ പൊടിച്ചുള്ള ആര്‍ഭാടങ്ങളിലൂടെ വിവാഹം ധൂര്‍ത്താക്കി മാറ്റുന്ന ഈ കാലത്ത് മകളുടെ വിവാഹം അഭയകേന്ദ്രത്തിലാക്കുകയും ഒപ്പം രണ്ട് നിര്‍ധനയുവതികളുടെ

പി.ഗോപിനാഥൻ നായർക്ക് “ഗാന്ധിഭവൻ”പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം:ഗാന്ധിയനും ഗാന്ധി സ്മാരക നിഥി ചെർമാനുമായ പി.ഗോപിനാഥൻ നായർക്ക് “ഗാന്ധിഭവൻ“പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു.പത്തനാപുരത്ത് വെച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരള ശബ്ദം എഡിറ്റർ