നിങ്ങൾ നടുറോഡിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വിരിക്കുന്ന പരവതാനിയിലൂടെ ഇവിടേക്ക് ഇരച്ചു കയറുന്നത് സംഘ്പരിവാറാണെന്ന് ഓർമ വേണം: ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് എ എ റഹീം

പോപ്പുലർ ഫ്രന്റ് പോലെയുള്ള തീവ്രമത സംഘടനകളുടെ ചെയ്തികൾ എങ്ങനെയാണു സംഘപരിവാറിനെ സഹായിക്കുകയും മുസ്ലീം സമുദായത്തിനു ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡി