ഒളിമ്പിക്‌സ്: ഷൂട്ടിംഗില്‍ ഗഗന്‍ നാരംഗിന് വെങ്കലം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ മെഡല്‍

ഒളിമ്പിക്‌സ് ഷൂട്ടിംഗ് 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ റൈഫിള്‍സ് വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഗഗന്‍ നാരംഗിന് വെങ്കലം. ലണ്ടന്‍ ഒളിമ്പിക്‌സിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ