മുഖം മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ജീന്‍സും ലെഗിങ്‌സും മിനി സ്‌കര്‍ട്ടും എം ഇ എസ് കോളജുകളില്‍ വിലക്കിയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും

എം ഇ എസിന്റെ കീഴിലുള്ള കോളജുകളില്‍ നിഖാബ് വിലക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞമാസം ഏഴിന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആഭ്യന്തര സര്‍ക്കുലര്‍ വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ