ജി എട്ട് ഉച്ചകോടിയ്ക്കു തുടക്കമായി

യുഎസിലെ മേരിലാന്‍ഡില്‍ മുപ്പത്തിയെട്ടാമത് ജി എട്ട് ഉച്ചകോടിയ്ക്കു തുടക്കമായി. ഉച്ചകോടിയിലേയ്ക്കു ജി എട്ട് നേതാക്കളെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ