അഞ്ചാം മന്ത്രിയ്ക്കെതിരെ എൻഎസ്എസ്

ലീഗിന് അഞ്ചാം മന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകുന്നത് സാമുദായിക സന്തുലിതാവസ്ഥ തകർക്കുമെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.സുകുമാരൻ നായർ.വിവിധ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ