പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഞ്ചു വർഷം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച `പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ´ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ജിഎസ് പ്രദീപ്

കർണ്ണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് മോദി പറഞ്ഞ പ്രധാന നുണയാണ് ഭഗത്സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ജയിലിൽ പോയി സന്ദർശിക്കുവാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തയ്യാറായില്ല