ഫുക്കുഷിമയിലെ രണ്ടു റിയാക്ടറുകള്‍കൂടി പൂട്ടാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടു

ഫുക്കുഷിമ ആണവനിലയത്തിലെ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ടു റിയാക്ടറുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിന്‍സോ അബെ ഉത്തരവിട്ടു. ആകെയുള്ള ആറു റിയാക്ടറുകളില്‍

ഫുക്കുഷിമയില്‍ വീണ്ടും ആണവജലം ചോര്‍ന്നു

സുനാമിദുരന്തം നേരിട്ട ജപ്പാനിലെ ഫുക്കുഷിമ ആണവ പ്ലാന്റില്‍നിന്ന് അണുവികിരണശേഷിയുള്ള 300 ടണ്‍ മലിനജലം ചോര്‍ന്നു. ഊര്‍ജോത്പാദനത്തിനു ശേഷമുള്ള മലിനജലം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന