വിഷ പാമ്പിനെ ജീവനോടെ വിഴുങ്ങിയ പച്ചത്തവള; ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലാകുന്നു

പാമ്പ് തവളയെ പിടിക്കുന്നത് നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ തവള പാമ്പിനെ പിടിച്ചോലോ?. ജീവനുള്ള വിഷ പാമ്പിനെ വിഴുങ്ങുന്ന പച്ചത്തവളയാണ് ഇപ്പോള്‍

പാതാള തവള ഇനി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക തവള ആകുന്നു; ഔദ്യോഗിക തവളയുള്ള ഏക ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനമായി കേരളം

തവളയുടെ വാല്‍മാക്രി ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാല്‍ പാതാള തവള മണ്ണിനടിയിലേക്കു പോകും. പിന്നീട് വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്കു വരുന്നത്.