മതത്തിന്റെ അതിരുകള്‍ ഭേദിക്കുന്ന സൗഹൃദത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍; ഫെയസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു

വര്‍ഷത്തില്‍ മൂന്നുതവണ തന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന കാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍ ഇമ്പിച്ചി മൊയ്ദീന്‍കുട്ടിഹാജിയുടെ കഭറിടം സന്ദര്‍ശിച്ച് പ്രാര്‍ഥിക്കാനെത്തുന്ന കരാടി കുറ്റിപ്പടി മേലേമധത്തില്‍ ഗോപാലനെക്കുറിച്ചാണ് പോസ്റ്റ്.

ഹർഭജൻ സിംഗ് ഇനി സൗഹൃദത്തിന്റെ കഥ പറയും ; ബഹുഭാഷ ചിത്രം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പില്‍ നായകവേഷം

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖമായിരുന്നു ഹർഭജൻ സിംഗ് സിനിമയിലേക്ക്. അടുത്തിെട ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്ന ബഹുഭാഷ സിനിമയായ