സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത് ബോബി ചെമ്മണൂർ ലൈഫ് വിഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്

ബോബി ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലൈഫ് വിഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ്

ലോക്ക് ഡൗണിൽ വലയുന്നവരുടെ വിശപ്പകറ്റി യുവാവ്; ഗ്വാഹട്ടിയിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് 4000 പേർക്ക്

ലോക്ക് ഡൗണിൽ വലയുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണമെത്തച്ച് മാതൃകയാകുകയാണ് ദ്രുവ് ആര്യയെന്ന 26കാരൻ. ഗ്വാഹട്ടിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലുടമയായ