ഇടുക്കിയില്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജ് പ്രചരണം തുടങ്ങി

ഇടുക്കി പാര്‍ലമെന്റ് സീറ്റില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കെ.ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജ് പ്രചരണം തുടങ്ങി. ജോര്‍ജിന്റെ ഫോട്ടോപതിച്ച ഫ്‌ളക്‌സ് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍