പത്രസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മാജീദിയ വേജ് ബോര്‍ഡ് ശുപാര്‍ശകള്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പാക്കണം : സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി: പത്ര -മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മദീജിയ വേജ് ബോർഡ് കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനെതിരെ