മുന്‍ കാമുകനെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് നൽകാൻ അമലാപോളിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി

ചിത്രങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ചിത്രങ്ങൾ ഭവീന്തർ പിൻവലിച്ചെങ്കിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞെന്ന രീതിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ധാരാളം ആളുകൾ അത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു.