പക്ഷിപ്പനി കേരളത്തില്‍ വന്നത് ദേശാടനപക്ഷികൾ വഴി; പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ജാഗ്രത

രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചയിടങ്ങളിൽ പക്ഷികളുടെയും ഇറച്ചിയും മുട്ടയും വിൽപനയും നിരോധിച്ചു.അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ജാഗ്രത തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.