ഖത്തര്‍ തൊഴില്‍ ചൂഷണത്തിന്റെ കേദാരം : വീട്ട് ജോലിക്കാരുടെ അവസ്ഥ അടിമകളെക്കാള്‍ മോശം

ഖത്തറില്‍ വീട്ട് ജോലിക്ക് നില്‍ക്കുന്ന വിദേശികളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌.അടിമകളെപ്പോലെയാണ് വിദേശ തൊഴിലാളികളെ ഖത്തര്‍ സ്വദേശികള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് പുറത്തു