ലോക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകള്‍ നൽകണം; ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹർജി

ലോക്ഡൗണ്‍ കാരണം ദ്വീപിലെ 80 ശതമാനത്തോളം ആളുകളുടെയും ഉപജീവനമാര്‍ഗം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.