കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത 93 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു നോട്ടീസ് നല്‍കി

കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത 93 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു നോട്ടീസ് നല്‍കി. ജില്ലയിലെമ്പാടുമായി