മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാളെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ നാളെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. നിയമസഭയിൽ അടിയന്തിരമായി പ്രോടെം സ്പീക്കറെ നിയമിക്കണമെന്നും വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്