സിക്കിമിൽ മിന്നൽ പ്രളയം ;21 മരണം

ഉത്തര സിക്കിമിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ച 21 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. എട്ടു പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്തോ- ടിബറ്റൻ