അനുരാധാ ബാലിയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപയും ആഭരണങ്ങളും കണ്‌ടെടുത്തു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചനിലയില്‍ കാണപ്പെട്ട മുന്‍ ഹരിയാനാ അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലായ അനുരാധാ ബാലി(ഫിസ)യുടെ വസതിയില്‍ നിന്ന് ഒരു കോടി